barışıq

barışıq
is.
1. Sülh, barış; uzlaşma, saziş. // Müharibə edən tərəflərin müharibəni dayandırmaq haqqında razılığı, sazişi. . . Şəki hökmdarı Hüseyn xan Müştaq oğlu Məmməd Həsən xanı Əbdülqədirin yanına göndərib, barışıq təklif etmişdi. Ç..
2. Ölkənin dinc həyatı; sakitlik, əminamanlıq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • mühadinət — ə. barışıq, barışma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • silm — ə. barışıq, sülh, asayiş …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • müsalihə — ə. 1) bir biri ilə sülh bağlama; sülh; 2) barışıq …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • mütarikə — ə. hər iki tərəfin razılığı ilə müharibənin müvəqqəti dayandırılması, müvəqqəti barışıq atəşkəs …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • saziş — f. 1) düzəlişmə, uyuşma, uzlaşma; 2) barışıq, razılıq; 3) müqavilə, bağlaşma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • barış — is. Barışma, uzlaşma, barışıq, sülh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • müsalihə — is. <ər.> köhn. Sülh, barışıq; barışma …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəm — is. <ər.> Kədər, dərd, qüssə, könül tutqunluğu. İnsanın təbiətində iki ümdə xasiyyət qoyulubdur: biri qəm, biri fərəh; ağlamaq əlaməti qəmdir, gülmək əlaməti fərəhdir. M. F. A.. Eşqin yolunda qəm verə üz, aşiq inciməz. S. Ə. Ş.. Cahanda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sülh — is. <ər.> 1. Barış, əmin amanlıq, dinclik, sakitlik. Sülh uğrunda mübarizə. – . . Silahını bağrına basmış döyüşçülərin gözündə əbədi sülhün işıqları yanırdı. M. İ.. // Müharibə edən tərəflərin müharibəni dayandırmaq haqqında razılığı; saziş …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”